edukacja

Arkusze z języka polskiego. Matura rozszerzona 2024

2024-05-20 14:16

W poniedziałek 20 maja o godz. 9 chętni maturzyści przystąpili do egzaminu rozszerzonego z języka polskiego. Matura z polskiego trwa 210 minut. Publikujemy w tym artykule arkusze z matury z polskiego.

Matura z polskiego 2024. Arkusze CKE i zadania [20.05.2024]

Chęć zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 55,3 tys. maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Język polski zdawany na poziomie rozszerzonym jest na czwartym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce go zdawać 20,1 proc. z nich.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00, potrwa 210 minut.

W tym artykule (w galeriach poniżej) publikujemy arkusze CKE z matury z języka polskiego 2024 (poziom rozszerzony) - nowa i stara formuła.

Matura 2024

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura 2024: język polski rozszerzony. ARKUSZ CKE NOWA FORMUŁA 2023:

Matura 2024: język polski rozszerzony. ARKUSZ CKE STARA FORMUŁA 2015: