Chory

i

Autor: fot. Pixabay

Finanse

Co Polacy robią na L4? ZUS ujawnił, na czym przyłapał osoby na chorobowym

2024-05-13 21:37

ZUS regularnie sprawdza, czy osoby będące na "chorobowym" rzeczywiście korzystają z niego w celu wyzdrowienia. Przedstawiciele Zakładu podsumowali już wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2024 roku. Wyniki są zaskakujące.

Zwolnienia lekarskie, tzw. L4, podlegają regularnej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS-u sprawdzają, czy osoby chore uczciwie wykorzystują czas przeznaczony na wyzdrowienie, a lekarze orzecznicy weryfikują, czy ubezpieczony jest nadal chory, a zwolnienie - nadal potrzebne.

ZUS skontrolował Polaków na L4

Nowe statystyki zostały opracowane na podstawie danych, które zebrano w pierwszym kwartale 2024 roku. W tym czasie w woj. mazowieckim skontrolowano prawie 22 tys. zwolnień, a w ich następstwie wstrzymana została wypłata 1618 zasiłków chorobowych na kwotę prawie 1,9 mln zł.

- W całym kraju od stycznia do marca 2024 roku ZUS przeprowadził 137,2 tys. kontroli, wydał 9,8 tys. decyzji, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła niemal 12 mln zł. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że to o 20 tys. kontroli więcej niż w I kw. ubiegłego roku. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków także jest wyższa o niemal 5,2 mln zł - dodał Ściwiarski.

Poza tym - jak podkreślił - po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ZUS obniżył wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - W regionie wypłaty zmniejszano 3068 osobom na kwotę prawie 8,1 mln zł, w kraju 29,8 tys. osobom na kwotę 45,7 mln zł. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do marca 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego wyniosła prawie 10 mln zł. W skali kraju wynik finansowy tegorocznych kontroli i obniżonych świadczeń jest wyższy od tego z I kwartału ubiegłego roku o niemal 12,7 mln zł i wynosi ponad 57,7 mln zł - zaznaczył.

Co Polacy robią na L4? Jedni odpoczywają, inni remontują

Coraz częściej słyszy się o tym, że część Polaków traktuje zwolnienia lekarskie jako szansę na płatny urlop, remont, a nawet czas na dodatkową pracę zarobkową. Kontrola ZUS-u pokazała, że takie zachowania nie są zwykłymi pogłoskami.

- W woj. mazowieckim wśród osób, które musiały zwrócić zasiłek, był m.in. właściciel firmy transportowej, który w trakcie zwolnienia lekarskiego prowadził korespondencję z firmowej skrzynki elektronicznej oraz, jak tłumaczy klient, "zdarzało się wysyłać zamówienia zakupu do dostawców". Prawo do wypłaty należności za cały okres niezdolności do pracy straciła również osoba, która brała udział w mistrzostwach Polski w biegu górskim - przekazał Ściwiarski.

Nieuczciwie korzystanie z urlopu zdrowotnego niesie za sobą konsekwencje. Osoby niewłaściwie korzystające ze zwolnienia lekarskiego mogą stracić prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia.

W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast przy kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa, to zwolnienie lekarskie jest od razu skracane. W takiej sytuacji ubezpieczony zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania.

Pracodawca sprawdzi, co robisz na L4?

Co ciekawe, jak przekazał Ściwiarski, tego rodzaju kontrole może przeprowadzić nie tylko ZUS. - Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy - wyjaśnił.

Cuda Polski 2024 - nominacje w woj. mazowieckim:

Więcej pieniędzy za zwolnienie lekarskie! Nowe zasady L4 już w Sejmie