Matura polski 2024

i

Autor: KASIA ZAREMBA / SUPER EXPRESS Matura polski 2024

matura 2024

Arkusze z języka polskiego. Pytania i odpowiedzi. Zobacz, co było na maturze 2024

2024-05-07 14:47

Arkusze maturalne z języka polskiego opublikowane przez CKE (zarówno w nowej jak i w starej formule) są dostępne w galeriach poniżej. Poniżej także rozwiązania zadań. Wiemy już, co dokładnie było na maturze z polskiego, jakie zadania musieli rozwiązać uczniowie, a także jakie były lektury. Z relacji maturzystów wiemy, że mieli do wyboru dwa tematy rozprawki: "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" lub "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?".

Arkusze maturalne z języka polskiego - nowa formuła:

Arkusze maturalne z języka polskiego - stara formuła (2015):

Matura polski. ROZWIĄZANIA i ODPOWIEDZI: (poziom podstawowy, formuła 2023):

Matura z polskiego 2024, arkusze maturalne CKE

We wtorek 7 maja o godz. 9:00 rozpoczęła się matura pisemna na poziomie podstawowym z języka polskiego. Egzamin zdawało ponad 275 tys. uczniów w całej Polsce, w tym abiturienci z wcześniejszych roczników. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu powiedział, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu. "Wygląda na to, że egzamin wszędzie rozpocznie się o czasie" - dodał.

Odnotowano jeden poważny incydent, maturzysta sfotografował swój arkusz, jego matura już została unieważniona.

Co było na maturze z polskiego?

"Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" lub "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?" - takie tematy rozprawki do wyboru były - według maturzystów - na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule. Tematy te podali PAP po wyjściu z egzaminu maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Matura polski - formuła 2023

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, który będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. formuła 2023). Absolwenci liceów maturę w tej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty. W pierwszym są dwa testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 240 minut.

Matura polski 2024 - stara formuła 2015

Tak jak w latach ubiegłych egzamin maturalny zdają też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Zdecydowana większość z nich to osoby, które będą zdawać egzamin w starej formule (tzw. formuła 2015).

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w starej formule składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Mają wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. Dla nich egzamin trwa 170 minut.

Ci celebryci robią karierę, nawet bez matury! Będziesz w szoku, kto znalazł się na liście
Listen on Spreaker.