zdjęcia

Byliśmy na budowie wielkiej spalarni odpadów. Jedna z największych inwestycji w Warszawie

Trwa rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), czyli nowoczesnej spalarni śmieci na granicy Targówka i Rembertowa w Warszawie. To spektakularna, niezwykle skomplikowana inwestycja, która pochłonie blisko 1,7 mld złotych i będzie oddana do użytku w 2024 roku. Dzięki niej będzie możliwe zagospodarowanie ok. 300 tys. ton (dziś 40 tys.) zmieszanych odpadów komunalnych, których nie można poddać recyklingowi, w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska. Nowy zakład wyprodukuje energię i ma ustabilizować ceny odbioru odpadów od mieszkańców.

Spalarnia odpadów dla Warszawy

72-metrowy komin Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych będzie drugim (po kominie Ciepłowni Kawęczyn) charakterystycznym punktem w tej części Warszawy. To także najwyższy punkt nowego zakładu przy ul. Zabranieckiej, który ma być gotowy w 2024 roku

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK to inwestycja wyjątkowa w skali Polski. Nowy obiekt (połączony z działającym zakładem od 2001 roku) powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszych dostępnych technik. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. Wykonawcą jest Posco E&C. Koreańska firma została w 2020 roku wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO).

Zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Funkcjonowanie instalacji objęte zostanie stałym monitoringiem, a wyniki przesyłane do instytucji kontrolnych i dostępne dla mieszkańców. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz. Już teraz na terenie inwestycji działa punkt informacyjny otwarty dla wszystkich mieszkańców.

ZUSOK to rewolucja dla Warszawy. Zakład będzie mógł przerabiać w ciągu roku ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych (aktualnie: ok. 40 tys. ton). W Warszawie każdego roku powstaje ponad 700 tys. ton śmieci, większość z nich trafia do zakładów rozsianych po całej Polsce. Zmodernizowany ZUSOK ograniczy także składowanie odpadów.

Przedstawiciele MPO, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że dzięki tej inwestycji możliwe będzie ustabilizowanie cen za odbiór odpadów od mieszkańców.

Energia z odpadów

Podczas przetwarzania odpadów w ZUSOK-u wytworzona zostanie jednocześnie energia elektryczna oraz energia cieplna dla miejskiej sieci ciepłowniczej i innych jednostek miejskich, w sumie 25 proc. zapotrzebowania miasta.