Nowy podział administracyjny Polski

i

Autor: Szymon Starnawski/ Grupa Murator/ "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju"/ Instytut Sobieskiego Nowy podział administracyjny Polski

samorząd

Nowe województwa. Podział administracyjny Polski do zmiany, tylko 12 województw

2024-05-21 9:16

Padła propozycja nowego podziału Polski. W latach 1975 -1998 w Polsce było 49 województw, od 1999 roku mamy ich 16. Ale może być ich jeszcze mniej, w skrajnym przypadku tylko 12. To propozycja dr. Łukasza Zaborowskiego, autora raportu "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju", który opublikował Instytut Sobieskiego. I tak na przykład województwo mazowieckie miałoby zostać rozbite na dwa: warszawskie oraz kujawsko-mazowieckie (nadwiślańskie).

Jest kilka pomysłów na nowy podział administracyjny Polski

Obecny podział administracyjny Polski jest "przypadkową hybrydą" powstałą wskutek zakulisowych targów politycznych - uważa dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej, w raporcie "Korekta układu województw", który szeroko opisuje portalsamorzadowy.pl.

Zwraca on uwagę na nierówne potraktowanie wielu miast. Po reformie z 1999 roku Kielce, Opole, Gorzów czy Zielona Góra utrzymały rangę miast wojewódzkich, z kolei Częstochowa, Kalisz, Radom i Tarnów ją straciły. Zdaniem autora to niesprawiedliwy i niekonsekwentny podział.

Dlatego dr Zaborowski zaproponował nowy podział administracyjny Polski. Przedstawił cztery warianty:

 • Wariant I "minimalny" - niewielka korekta obecnego podziału. Nie powstają nowe województwa, zmniejszają się jedynie największe z nich (na rzecz mniejszych);
 • Wariant II "umiarkowany" - uzupełnienie układu o województwa "jednoznacznie brakujące", 20 województw;
 • Wariant III "równoważący" - ograniczenie województw - ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw "pozametropolitalnych", 22 województwa;
 • Wariant IV "makroregionalny" - koncepcja dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. W celu utrzymania równowagi sił największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego, 12 województw (mapa i lista poniżej).

Rewolucyjny wariant IV zakłada wyznaczenie 12, zamiast obecnych 16 województw. Celem byłoby m.in. "spłaszczenie" liczby mieszkańców poszczególnych województw. Najmniejsze pod tym względem byłoby województwo zachodniopomorskie (2,2 mln mieszkańców), a największe nowe województwo śląsko-częstochowskie (4,7 mln).

Nowe województwa w Polsce. Lista i mapa

 • śląsko-częstochowskie
 • warszawskie
 • dolnośląskie
 • cieszyńsko-krakowskie
 • północnomałopolskie
 • mazursko-pomorskie
 • środkowopolskie
 • kujawsko-mazowieckie (nadwiślańskie)
 • wielkopolskie
 • przemysko-tarnowskie
 • zachodniopomorskie
Nowe województwa

i

Autor: Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju/ Instytut Sobieskiego Nowe województwa
Nowy podział Polski

i

Autor: Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju/ Instytut Sobieskiego Nowy podział Polski

Instytut Sobieskiego to czołowy polski think-tank założony w 2005 roku. Autorem raportu pt. „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” jest dr Łukasz Zaborowski, ekspert IS ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej.

Rząd funduje miejskie inwestycje. Warszawa dostała 3 miliardy złotych