Nowy dom dla osób bezdomnych

i

Autor: Ewelina Lach/UM Warszawa/um.warszawa.pl

Nowy dom dla osób bezdomnych. We Włochach powstało wyjątkowe miejsce

2023-02-13 12:20

Nowy dom dla osób w kryzysie bezdomności, starszych, chorych i niepełnosprawnych otworzył swoje podwoje we Włochach. Nowe schronisko, Dom Matki Bożej Serdecznej, dysponuje łącznie 70 miejscami dla osób potrzebujących.

Kryzys bezdomności jest zawsze brutalnym egzaminem z naszego człowieczeństwa dla wszystkich, którzy są jego świadkami. W Warszawie powstało kolejne miejsce stworzone z myślą o tych, którzy znaleźli się bez dachu nad głową i potrzebują pomocy. W nowej placówce we Włochach miejsce schronienia znajdzie 70 potrzebujących osób. 

Nowy dom dla osób bezdomnych

Jest to kolejny dom dla bezdomnych Wspólnoty Chleb Życia. Warszawa ponownie wsparła misję fundacji prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. W otwarciu domu dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych uczestniczył w sobotę prezydent Rafał Trzaskowski.

- Placówka prowadzona przez fundację siostry Chmielewskiej, zapewnia osobom potrzebującym całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc medyczną. Drugie schronisko prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia znajduje się przy ul. Łopuszańskiej. To jeden z przykładów na to, że organizacje pozarządowe realizują ważne zadania. Wspieramy je i będziemy wspierać – zapewnia prezydent m.st. Warszawy.

Dom Matki Bożej Serdecznej 

Dom Matki Bożej Serdecznej, jest schroniskiem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osobom w kryzysie bezdomności zapewni także specjalistyczne usługi opiekuńcze, wsparcie rehabilitanta, trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i rozwiązywania problemów.

Czytaj także: Nadchodzą mrozy. Jak pomóc osobom ubogim i bezdomnym?

Wspólnota Chleb Życia w latach 2017-2022 otrzymała w otwartych konkursach dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy w łącznej kwocie ponad 8,7 mln zł. W ramach ostatniego konkursu ofert na lata 1 grudnia 2022 r.-31 lipca 2024 r. , na prowadzenie łącznie dwóch schronisk w Warszawie fundacja otrzymała łącznie ponad 3,2 mln zł.

Miejsca dla osób w kryzysie

Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc, zapewniających schronienie ludziom w kryzysie bezdomności. Od początku grudnia działa nowa placówka przy ul. Kupieckiej dla 150 potrzebujących. 

Na terenie miasta działają także trzy noclegownie: przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie. Przy każdej z nich jest także ogrzewalnia. 

Inne formy pomocy

Poza miejscami, w których można znaleźć schronienie, miasto stołeczne oferuje również inne formy pomocy osobom w kryzysie. Trasami, gdzie najczęściej można spotkać bezdomnych, jeździ specjalny autobus miejski (MPP). Autobus zapewnia transport pomiędzy warszawskimi punktami pomocowymi (ogrzewalnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne, punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują streetworkerzy, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Współpracują ze Strażą Miejską m.in. przy rozwożeniu ciepłych posiłków osobom przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych.

Istnieje również Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Czytaj także: Nikt nie zostanie bez pomocy? 2,5 tys. bezdomnych i tylko 1,4 tys. miejsc noclegowych

Kolejne zgony we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Nie żyją dwaj bezdomni.