droga

i

Autor: Pixabay; Infoulice Warszawa

Inwestycje

Nowa droga do Warszawy. Kierowcy sprawniej dostaną się do stolicy

2024-03-12 21:06

W poniedziałek, 19 stycznia gminy Warszawa, Izabelin i Stare Babice podpisały porozumienie w sprawie budowy ciągu dróg od planowanego węzła na trasie S7. Jak podkreśla stołeczny ratusz, inwestycja umożliwi sprawniejszy wjazd do Warszawy od strony zachodniej. Planowany odcinek trasy ma 4,6 km.

Nowa droga poprowadzi do Warszawy

Samorządy Warszawy, Starych Babic oraz Izabelina zgodziły się na budowę ciągu dróg od planowanego węzła Janickiego na S7 do skrzyżowania ul. Jana Kazimierza i Szymanowskiego w Izabelinie. Gminy wspólnie założyły, że przeznaczą na inwestycję łącznie 1,7 mln zł - po 500 tys. zł od Izabelina i Starych Babic oraz 700 tys. zł od Warszawy. Ostateczna wartość zostanie jednak podana dopiero w postępowaniu przetargowym, w którym wybrany zostanie wykonawca.

- Współpraca między Warszawą i sąsiednimi gminami jest bardzo istotna, ponieważ razem tworzymy wspólny organizm. [...] Warszawa rozwija się wraz z całą metropolią i regionem. Dlatego bardzo nam zależy, żeby tworzyć synergię między stolicą a otaczającymi ją gminami, jak i całym Mazowszem. Dzisiejsza uroczystość jest idealnym przykładem, jak można taką synergię tworzyć. Nowa, wspólna inwestycja pozwoli na to, żeby mieszkańcy Izabelina i Starych Babic mogli łatwiej włączyć się w trasę S7 i szybciej dotrzeć do Warszawy. Natomiast mieszkańcy stolicy zyskają wygodny dojazd do Puszczy Kampinoskiej - powiedział podczas uroczystego podpisania porozumienia Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał stołeczny ratusz, środki na pokrycie kosztu realizacji inwestycji zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050. - Wykonanie Dokumentacji nastąpi w okresie od 2024 do 2025 r., przy czym przewidywane płatności, stosownie do dokonanego zabezpieczenia środków finansowych, zostaną zrealizowane w latach 2024 i 2025. Jako jednostkę odpowiedzialną za realizację porozumienia Strony wskazują Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - dodali urzędnicy.

Nowa trasa, której łączna długość planowana jest na 4,6 km, będzie rozpoczynała się od skrzyżowania ul. Szymanowskiego i Jana Kazimierza w gminie Izabelin i pobiegnie przez obszar gminy Stare Babice. Dalej droga będzie prowadziła przez sołectwo Mościska i połączy się z planowaną i projektowaną przez Warszawę ul. Nowojanickiego na Bielanach.

- Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę koncepcji. Będzie on miał za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego. Celem tych prac będzie między innymi wskazanie, w jakim kierunku prowadzić ruch autobusowy, rowerowy. Przesądzi to o docelowym kształcie nowej drogi - podkreślił ratusz.

droga

i

Autor: UM Warszawa / Infoulice Warszawa

Szkieletor na Sielcach - zobacz zdjęcia:

Setki miejsc parkingowych zniknie z centrum Warszawy!
Listen on Spreaker.