Wisła

i

Autor: Piotr Bednarek

Wisła

Poziom wody w Wiśle rośnie. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w miastach i gminach na Mazowszu

2024-01-30 15:16

W miastach i gminach w powiecie płockim na Mazowszu ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Wszystko przez niebezpiecznie podnoszący się poziom Wisły. Zagrożenie dotyczy Wyszogrodu, Bodzanowa oraz Gąbin, a także gmin Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów. Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy także w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej.

We wtorek starosta płocki wprowadził do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu. Są to miasta i gminy Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gminy: Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów. "Powodem jest przybór rzeki i przekroczenie stanów ostrzegawczych w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej" - powiedział Kamil Zieliński, kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku.

W powiecie płockim przygotowania do ewentualnej powodzi

We wtorek rano poziom Wisły w Wyszogrodzie osiągnął 514 cm przy stanie ostrzegawczym 500 cm, a alarmowym 550 cm, natomiast w Kępie Polskiej w tym samym czasie poziom rzeki wynosił 459 cm przy stanie ostrzegawczym 450 cm, a alarmowym 500 cm.

"Proszę o poinformowanie ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, dokonanie przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, a w razie konieczności uzupełnienie ich" - napisał w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Jak wyjaśnił kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku, ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu płockiego oznacza stałe monitorowanie sytuacji na Wiśle w tym rejonie. "Sytuacja będzie kontrolowana na bieżąco, w tym stan wałów przeciwpowodziowych" - dodał.

Poziom Wisły może się jeszcze podnieść

Zieliński zaznaczył, że zgodnie z prognozami, poziom Wisły w powiecie płockim może podnieść się jeszcze o około 20 do 30 cm, co oznacza, iż rzeka w tym rejonie nie powinna przekroczyć stanów alarmowych - według przewidywań od czwartku poziom wody powinien zacząć opadać.

"Jeszcze we wtorek z panem starostą pojedziemy w teren. Będziemy obserwować wały przeciwpowodziowe, w tym w Kępie Polskiej. Sprawdzimy na miejscu, jak wygląda sytuacja w tych najbardziej newralgicznych miejscach" - zapowiedział kierownik biura Kamil Zieliński.

Obecny przybór Wisły w jej środkowym biegu w powiecie płockim spowodowany jest spływaniem wód roztopowych z górnego biegu rzeki.

Powódź na Mazowszu. Wylał Bug. Zobacz zdjęcia

Wielka powódź na Mazowszu. Ogromna tragedia mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego