blok

i

Autor: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk

Z kraju

Przyjrzeli się polskim gospodarstwom domowym. Gdzie rodziny są największe? Jak wypadła Warszawa?

2023-10-28 11:31

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe liczy sobie trzy osoby. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl, sytuacja w poszczególnych regionach jest jednak bardzo zróżnicowana. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak w ich zestawieniu wypadła Warszawa oraz gdzie w kraju rodziny są największe.

Dzięki danym ze spisu powszechnego 2021 r. możemy dowiedzieć się między innymi, jak duże są gospodarstwa domowe w poszczególnych częściach Polski. Z opisywanego raportu wynika, że wskaźnik w powiatach i miastach waha się od 2,26 osoby do 4,44 osoby. Krajowa średnia wynosi natomiast 2,99 osoby.

Na poniższej mapie, uwzględniającej 380 powiatów i miast na prawach powiatu, widać ciekawą mozaikę wyników dotyczących wielkości gospodarstw domowych. W tym kontekście warto wspomnieć, że GUS podczas ostatniego spisu powszechnego uwzględniał tak zwane kryterium mieszkaniowe. Zgodnie z nim, wszystkie osoby mieszkające w jednym lokalu lub domu są uważane za członków tego samego gospodarstwa domowego. W znacznej większości są to oczywiście rodziny.

mapa

i

Autor: materiały prasowe

Jak duże są gospodarstwa domowe w Warszawie?

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę na ciekawe zjawisko, jakim jest mała liczba osób w gospodarstwach domowych mieszkających na terenie dużych miast. Taka sytuacja może zwiększać popyt na nowe, niewielkie lokale pod warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej przez osoby samotne.

Warto dodać, że najmniejszą przeciętną wielkością gospodarstwa domowego w 2021 r. cechowała się Łódź (2,26 osoby) oraz Warszawa (2,31 osoby). Zbliżone wyniki odnotowano dla Wrocławia (2,35), Poznania (2,41) i Krakowa (2,42).

Na Mazowszu średnia opisywana wielkość wynosiła 2,84 osoby przy podziale:

 • gminy miejskie - średnio 2,49 osoby;
 • gminy miejsko-wiejskie - średnio 3,20 osoby;
 • gminy wiejskie - średnio 3,66 osoby;
 • miasto - średnio 2,54 osoby;
 • wieś - średnio 3,63 osoby.

Gdzie rodziny są największe?

Na drugim biegunie pod względem wielkości gospodarstwa domowego znajdziemy następujące części kraju:

 • powiat limanowski (woj. małopolskie) - średnio 4,44 osoby;
 • powiat nowosądecki (woj. małopolskie) - średnio 4,28 osoby;
 • powiat myślenicki (woj. małopolskie) - średnio 4,08 osoby;
 • powiat nowotarski (woj. małopolskie) - średnio 4,07 osoby;
 • powiat tarnowski (woj. małopolskie) - średnio 4,05 osoby;
 • powiat ostrołęcki (woj. mazowieckie) - średnio 4,02 osoby;
 • powiat kolbuszowski (woj. podkarpackie) - średnio 4,01 osoby.

Jak zaznaczają eksperci, w przypadku wymienionych powiatów z przeciętną wielkością gospodarstwa domowego wynoszącą ponad cztery osoby duże znaczenie mogą mieć wzorce społeczne i kulturowe. Stosunkowo niewielkie gospodarstwa w największych miastach również wpisują się w obecne trendy, głównie demograficzne.

Letnie atrakcje nad Wisłą. Zaprasza Magdalena Młochowska z ratusza