Pieniądze

i

Autor: PAWEL KOZIOL / SE / EAST NEWS Banki będą zwracać pieniądze

Ustawa o kredycie hipotecznym. Klienci banków mogą odzyskać kilka tysięcy złotych

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym weszła w życie. To dla klientów banków dobra wiadomość, ponieważ mogą odzyskać nawet kilka tysięcy złotych.

Kredyt hipoteczny 2022. Zmiana przepisów

17 września weszły w życie zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym. Dotyczą one zarówno przyszłych, jak i obecnych klientów banków.

Ubezpieczenie pomostowe do zwrotu

"Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości. Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę" - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Dla kogo i kiedy zwrot pieniędzy?

"Ustawa ma zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do umów zawartych przed tym dniem, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej (w takim wypadku zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu będzie następować w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej)" - wyjaśniono.

Kredyt hipoteczny. Ile pieniędzy można odzyskać?

Ile pieniędzy można odzyskać od banku? Zakładając, że tzw. ubezpieczenie pomostowe może wynosić średnio miesięcznie 500 zł, a średni czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej to nawet rok, to klient może otrzymać od banku nawet ok. 6 tys. zł.

Największe banki już zadeklarowały, że dostawały się do nowych przepisów, a klienci nie będą musieli składać dodatkowych wniosków o zwrot pieniędzy.

P.MULLER: JEŻELI BANKI NIE PODNIOSĄ OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW, OPODATKUJEMY ICH ZYSK.