parking

i

Autor: PIOTR PIWOWARSKI / SE / EAST NEWS

Z Warszawy

Zmiany na ważnych parkingach w Warszawie. Radni zdecydowali

2023-11-16 18:11

W czwartek, 16 listopada warszawscy radni przyjęli uchwałę o zmianie regulaminu parkingów P+R. Co czeka kierowców? Jakich modyfikacji powinni się spodziewać? Poznaliśmy najważniejsze szczegóły.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały 42 radnych było za, wstrzymało się 16, nikt nie był przeciw.

Zmiany dot. warszawskich parkingów P+R

Przyjęta uchwała zakłada wprowadzenie opłat za energię elektryczną wykorzystywaną do ładowania samochodów elektrycznych przez użytkowników parkingów. Argumentem jest znaczący wzrost cen za energię elektryczną, a także wciąż rosnąca liczba samochodów elektrycznych oraz rozbudowa stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach Parkuj i Jedź.

Rozliczanie będzie proporcjonalne do zużytej energii elektrycznej z dokładnością do 0,1 kWh. - Wg danych za rok 2022, użytkownicy parkingów P+R, na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, zużyli ok. 440 tys. kWh energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania na parkingach Parkuj i Jedź stacji do ładowania samochodów elektrycznych w 2023 r., zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh - napisano w uchwale.

Kolejną pozycją jest rezygnacja z Kart Eko, które wydawane są użytkownikom aut elektrycznych. Mała liczba wydanych kart jest argumentem, by z nich zrezygnować. Wydane już karty będą obowiązywać do końca bieżącego roku.

Dodatkowo zmienia się wysokość opłaty za wynajem miejsca postojowego w godzinach przerwy technicznej. Wysokość opłaty uzależniona jest od tego, czy płatność nastąpi na miejscu - w kasie parkingowej lub u osoby kontrolującej (preferencyjna stawka), czy wystawione zostanie wezwanie do uiszczenia opłaty za najem miejsca postojowego z odroczonym terminem płatności. W pierwszym przypadku opłata wynosi 150 zł, natomiast w drugim 250 zł.

W uchwale jest też zapis, że na parkingach P+R w weekend (od soboty do poniedziałku) nie będzie obowiązywać przerwa techniczna w godz. 2:31-4:29. W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie parkingów, ponieważ w sobotę i niedzielę jest ich znikome napełnienie, a spełnią one oczekiwania m.in. grupy użytkowników chcących pozostawić samochód w bezpiecznym miejscu w czasie weekendowego zwiedzania miasta przy użyciu środków komunikacji miejskiej, a także obejmuje przedział czasowy, w którym obowiązują bilety weekendowe.

Kolejna wnioskowana zmiana polega na rezygnacji z zakazu przebywania na terenie parkingu osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po pozostawieniu pojazdu lub dojściem do niego celem opuszczenia parkingu. Zgodnie z przyjętą uchwałą jest możliwość nieodpłatnego parkowania hulajnóg. Równocześnie wprowadzona została opłata w wysokości 100 zł za postój pojazdu nieuprawnionego do korzystania z parkingu, np. przyczep.

Oszacowano, że wzrost przychodów budżetu Warszawy z tytułu podwyższenia wysokości opłaty za najem miejsca postojowego w godzinach przerwy technicznej, na podstawie danych za rok 2022, wyniesie ok. 31 tys. zł rocznie, przy założeniu realizacji wszystkich płatności na miejscu. W przypadku odroczonego terminu płatności kwota ta wyniesie ok. 93 tys. zł.

W uzasadnieniu napisano, że wprowadzenie opłat za korzystanie ze stacji ładowania samochodów elektrycznych, na podstawie zużycia energii w 2022 r. oraz proponowanej stawki za 1 kWh, będzie skutkować wpływami na poziomie ok. 710 tys. zł rocznie. Dodatkowo możliwe są dochody z tytułu dzierżawy terenu na działalność usługową. Rezygnacja z przerwy technicznej w godz. 2:31-4:29 w weekendy, a co za tym idzie opłat za pozostawiony samochód na terenie parkingu każdorazowo w tych godzinach, w oparciu o szacunki z 2022 roku, będą natomiast skutkowały spadkiem dochodów z tytułu ww. opłat na poziomie ok. 77 tys. zł rocznie.

Policja szuka właścicieli rowerów - zobacz zdjęcia:

Budowa placu Centralnego. Niesamowite odkrycia w centrum Warszawy