Praca/ zdj. podglądowe

i

Autor: Pixabay

pieniądze

Ile wyniesie dodatek za pracę zdalną? Wyliczenia

Pracodawca ma obowiązek wypłacania ekwiwalentu zatrudnionym, którzy pracują z domu. Firmy będą pokrywały koszt prądu i dostępu do internetu. Ile może wynieść taki dodatek? Pojawiły się pierwsze wyliczenia.

Spis treści

  1. Praca zdalna w Kodeksie pracy. Dodatek 
  2. Ekwiwalent za pracę zdalną. Ile wyniesie?
  3. Będzie powrót do biur?

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Dodatek 

7 kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która na stale wprowadza do przepisów pracę zdalną.

Zgodnie z przyjętą definicją, praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, takich jak m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Praca zdalna może być też okazjonalnie wykonywana na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Ekwiwalent za pracę zdalną. Ile wyniesie?

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje koszty energii elektrycznej zużywanej dla celów pracy zdalnej, który szacowany jest przy obecnych cenach na około 30-32 grosze za każdą godzinę pracy zdalnej (około 50 zł miesięcznie), a także koszty pozostałych usług, jak dostęp do internetu - wyjaśnia dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W praktyce, według różnych wyliczeń, ekwiwalent za pracę zdalną może wynieść 30-90 zł miesięcznie. Tyle dodatkowo może wpływać na konta pracowników zdalnych. 

Według szacunków GUS pod koniec 2022 roku pracę zdalną lub hybrydową wykonywało blisko 13 proc. pracowników. Z kolei z raportu Pracuj.pl wynika, że takich osób jest więcej - około 28 proc.

Będzie powrót do biur?

Z doniesień medialnych wynika, że pracodawcy negatywnie oceniają nowe przepisy. By uniknąć dodatkowych kosztów, mogą zmusić pracowników do powrotu do biur.

- Dochodzą do nas sygnały, że niektórzy pracodawcy rozważają taką opcję. Z jednej strony są to dodatkowe koszty, a z drugiej obowiązki przygotowania dokumentacji i wdrożenia nowych zasad w przedsiębiorstwach – przyznał w rozmowie z Money.pl Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.

W podobnym tonie wypowiedział się Szymon Witkowski, radca prawny i ekspert Departamentu Prawa i Legislacji ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej z pewnością spowodują spadek zainteresowania tą formą ze strony pracodawców. Oczekiwali oni raczej stworzenia ram prawnych dla tej instytucji, umożliwiających stosowanie już istniejących rozwiązań. Tymczasem okazało się, że zostali oni obciążeni kolejnymi obowiązkami i kosztami. Wielu pracodawców deklaruje, że będzie rezygnować z tworzenia miejsc pracy zdalnej, gdyż będzie ona powodować problemy organizacji pracy i spowoduje wzrost kosztów, np. przez konieczność utrzymywania w praktyce zarówno miejsc pracy w biurze, jak i w domu pracownika – podsumował.

Listen on Spreaker.
Praca zdalna dla rodziców - wchodzą w życie nowe przepisy | M jak Mama