Biznes

Kultowa polska marka na sprzedaż. Cena wywoławcza poszła w dół o miliony

2024-05-15 15:36

Wciąż nie udało się znaleźć chętnego na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. Pod koniec maja zostaną otwarte oferty w kolejnym konkursie. Cena wywoławcza wynosi obecnie o niemal 25 mln zł mniej niż przy poprzedniej licytacji. Czy tym razem znajdzie się zainteresowany?

Kolejny konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie organizuje syndyk Paweł Głodek.

Według komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej kancelarii KGS Restrukturyzacje przedmiotem postępowania jest sprzedaż przedsiębiorstwa "z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży" oraz mających wpłynąć do masy upadłości należności z tytułu prowadzonej działalności, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa włącznie, ale z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Cenę wywoławczą określono na 99 mln zł.

Oferty należy składać do 18 czerwca, oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10 mln zł. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 20 czerwca o godz. 12:00.

Ursus wciąż na sprzedaż, chętnych brak

Pierwszy konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości przeprowadzono 14 marca. Cenę wywoławczą ustalono wówczas na blisko 125 mln zł, przy czym wysokość wierzytelności wynosiła blisko 308 mln zł. Licytacji nie rozstrzygnięto, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty.

Ursus swoje początki wywodzi od przedsiębiorstwa, które powstało w 1893 r. w Warszawie i początkowo produkowało m.in. armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego oraz gorzelniczego. W 1923 r. - po kolejnych przekształceniach firmy - powstały Zakłady Mechaniczne "Ursus" S.A., które rozpoczęły seryjną produkcję pierwszych polskich ciągników rolniczych.

W 1946 r. władze państwowe zadecydowały o wznowieniu produkcji ciągników. W 1960 r. do seryjnej produkcji wszedł popularny Ursus C-325, a jego produkcja - wraz z jego zmodernizowanymi wersjami - trwała do 1993 r.

W latach 1988-2003 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przeszły restrukturyzację, w wyniku której powstały nowe podmioty gospodarcze. W 2003 r. powstało przedsiębiorstwo Ursus, od 2007 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2011 r. producenta ciągników kupiła spółka Pol-Mot Warfama. W kolejnych latach Ursus informował o świetnych wynikach sprzedaży ciągników m.in. w Czechach, Belgii, Holandii i Pakistanie, o wielomilionowych kontraktach na dostawę sprzętu rolniczego do krajów afrykańskich i o planach produkcji elektrycznego samochodu dostawczego.

W 2019 r. do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. W 2021 r. warszawski sąd ogłosił upadłość Ursusa. W październiku 2022 r. zarząd GPW zadecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku głównym.

Jaka będzie kadencja Rady Warszawy 2024-2029? Nowi radni przewidują