Lewicki

i

Autor: UM Warszawa/MKWZ

zabytki

Mazowiecki konserwator zabytków odwołany. Jakub Lewicki odchodzi po siedmiu latach pracy

2024-02-29 15:35

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odwołał ze stanowiska mazowieckiego konserwatora zabytków Jakuba Lewickiego. Pełnił on tę funkcję przez siedem ostatnich lat.

"Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożeny Żelazowskiej, odwołał 29 lutego br. prof. dra hab. Jakuba Lewickiego z pełnienia funkcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie urzędu.

Wyjaśniono, że odwołanie nastąpiło na podstawie ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i Kodeksu pracy.

"Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków" - przekazano w oświadczeniu.

Jakub Lewicki odwołany ze stanowisko mazowieckiego konserwatora zabytków

Swoje odwołanie potwierdził prof. Jakub Lewicki. "Już wcześniej prosiłem panią minister o zdjęcie mnie z tego stanowiska. Pani minister przychyliła się do tego i dzisiaj pan wojewoda wręczył mi odwołanie. Uważam, że to najlepsza sytuacja dla mnie i dla urzędu. Zaszczytem dla mnie było to siedem lat pracować. W mojej ocenie jest to najlepszy urząd konserwatorski w Polsce. Odnieśliśmy wiele sukcesów, wykonaliśmy ogromną liczbę wpisów do rejestru i skutecznych decyzji konserwatorskich. Pewien etap się zamknął, reszta jest już dla mojego następcy" - powiedział w rozmowie z PAP.

Podkreślił, że bardzo dobrze układała się współpraca z miastem przez ostatni czas. "Warszawa ma znakomitych wiceprezydentów - panią Kaznowską, pana Olszewskiego i Bratka. Bardzo się cieszę, że mogłem z nimi współpracować" - dodał.

Twa remont Parku Skaryszewskiego

Konserwator zabytków opóźnia budowę Placu Centralnego