Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: internet / um.warszawa.pl

Miejskie mieszkania na wynajem. W dzielnicy Wawer powstanie nowy budynek w ramach TBS

2023-03-17 9:13

W dzielnicy Wawer powstaną nowe miejskie mieszkania na wynajem. Przy ul. Derkaczy powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym. Łącznie spółki TBS w Warszawie realizują nowe inwestycje, w których powstanie około 1400 lokali. Sprawdźcie, jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o miejskie mieszkania na wynajem.

W dzielnicy Wawer powstaną miejskie mieszkania na wynajem

TBS to Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zajmuje się budowaniem mieszkań dla osób o średnich zarobkach. Warszawa udziela pomocy w ramach zasobu TBS, osobom o dochodach wyższych niż te uprawniające do ubiegania się o lokal komunalny, jednak nie tak wysokich, by móc zaspokoić potrzeby mieszkaniowe na zasadach rynkowych.

Władze dzielnicy Wawer podpisały umowę na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych przy ul. Derkaczy/Jagienki w Warszawie. Na tym terenie wyburzone zostaną dwa budynki mieszkalne jednorodzinne i dwóch gospodarcze. Na oczyszczonym i terenie powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną i drogową. Na kondygnacji podziemnej znajdować się będzie garaż oraz pomieszczenia techniczne.

Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano 66 lokali mieszkalnych – 1, 2, 3 pokojowych, o zróżnicowanej wielkości od 25 do 80 m2. W budynku przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Dla zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę użytkową oraz w centralne ogrzewanie przewidziano realizację pomp ciepła gruntowych, oraz montaż pomp ciepła powietrznych. Dodatkowo planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej.

Umowa na kwotę 28 642 000,00 zł brutto została zawarta z Generalnym Wykonawcą: ZAB-BUD Sp. z o.o.W 2-giej połowie marca planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych w terenie. Termin realizacji inwestycji określono na 24 miesiące.

Jak dostać miejskie mieszkanie na wynajem?

Osoby zainteresowane mieszkaniem w zasobie TBS mają dwie możliwości:

  • Mogą uczestniczyć w naborze prowadzonym przez miejskie spółki TBS (TBS Północ sp. z o.o. lub TBS Południe sp. z o.o.) na daną inwestycję. W tym przypadku przyszły najemca zobowiązany będzie wpłacić partycypację tj. sfinansować część kosztów budowy lokalu (około 30% wartości kosztów budowy lokalu) i spełnić kryteria określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej szczegółowych informacji o wynajmowaniu lokalu mieszkalnego z zasobu miasta znaleźć można na stronie Warszawa 19115.

Stąd pomysł Tempa 30 w Warszawie i zakazu dla starych diesli? Trzaskowski odpowiada mieszkańcom