pieniądze

i

Autor: Pixabay

Finanse

Mniej osób dostanie zasiłek na dziecko? Kryterium dochodowe pozostanie bez zmian

2024-05-21 15:19

Pod koniec 2024 r. weryfikację powinna przejść wysokość kryterium dochodowego, którego spełnienie umożliwia pobieranie zasiłku na dziecko. Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", kwota ta nie ulegnie zmianie. Choć może do doprowadzić do sytuacji, w której jeszcze mniej osób otrzyma dodatkowe pieniądze, rząd wskazuje jako dużą pomoc program 800 plus.

Kryterium dochodowe zasiłku na dziecko bez zmian

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "DGP", rząd nie planuje podwyższenia kryterium dochodowego, którego spełnienie umożliwia pobieranie zasiłku na dziecko. Modyfikacje nie obejmą również innych świadczeń rodzinnych. Co więcej, władze nie zamierzają też zmienić samej kwoty zasiłku. Ustalony teraz stan rzeczy zostałby utrzymany na kolejne trzy lata, do końcówki 2027 r.

Ile dziś wynoszą progi w przypadku zasiłku rodzinnego? Jak czytamy na stronie rządowej, świadczenie "przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł". - W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł - dodano. W przypadku zasiłku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Obecnie osoby otrzymujące świadczenie mogą pobierać miesięcznie:

  • 95 zł - na dziecko do ukończenia 5. roku życia;
  • 124 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 135 zł - na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Brak zmian w kwestii kryterium dochodowego może doprowadzić do sytuacji, w której mniej dzieci będzie otrzymywało dodatkowe środki. Rząd zapewnia jednak, że rodziny otrzymują pomoc na wysokim poziomie, przede wszystkim poprzez program 800 plus.

Tesle w Warszawie jako taksówki Bolt - zobacz zdjęcia:

Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze