Prace na Stawach Brustmana na Bielanach. Będzie ekologicznie i naturalnie

2022-12-09 14:14

Rozpoczęły się prace renaturyzacyj ne na Stawach Brustmana na Bielanach. Teren ten ma odzyskać naturalny charakter i stworzyć dogodne warunki dla bytujących tam zwierząt. W ramach prac na stawach wykonany zostanie remont wschodniego stawu, kanału łączącego staw zachodni i wschodni oraz remont pomostu.

Stawy Brustmana w nowej, ekologicznej odsłonie

Teren stawów został już częściowo odgrodzony, głównie ze względu na bezpieczeństwo użytkowników terenu i ze względów technicznych. Zabetonowane Stawy Brustmana staną się oazą zieleni.

Jak zapowiada Zarząd Zieleni Warszawy brzeg stawu wschodniego zostanie złagodzony. Znikną sztuczne pionowe ściany i betonowe umocnienia. Zastąpią je stabilizujące brzegi maty roślinne, które umożliwiają rozwój stref szuwarowych i roślinności przybrzeżnej. Skarpy zostaną zabezpieczone w taki sposób, żeby tworzyć krajobraz zbliżony do naturalnych zbiorników wodnych i tym samym poprawić warunki bytowania ryb i ptaków wodnych. Przy brzegach stawu powstaną trzy płycizny z łagodnym zejściem do wody sprzyjające okolicznym zwierzętom – głównie ptakom i płazom.

Zmieniony zostanie również obecny kształt kanału łączącego stawy. Zostanie mu nadana forma nawiązująca do naturalnego meandrującego cieku z płyciznami, na których będą mogły odpoczywać ptaki. Tam również usunięte zostaną betonowe umocnienia i przycięta ścianka z PCV, w zamian zastosowana będzie faszyna, kamienie i roślinność szuwarowa.

Odnowiony zostanie pomost. Jego kształt zostanie zachowany, ale wymienione zostaną elementy konstrukcji, takie jak słupy, belki, deski pokładu i barierki. Dzięki tym pracom pomost będzie mógł znów służyć mieszkańcom.

Działania realizowane są w ramach projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (Szuwar warszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.