pieniądze

i

Autor: Pixabay

Finanse

Tysiące Polaków powinny zapłacić 173,57 zł. Też możesz być w tej grupie

2024-01-09 14:11

Prawo związane z podatkami i opłatami w Polsce jest tak skomplikowane, że wielu obywateli nie ma nawet pojęcia o niektórych obowiązkowych płatnościach. Jedną z nich w niektórych gminach pozostaje opłata za posiadanie psa, czyli tzw. podatek od psa. Kto i gdzie musi ją uiszczać? Jakie są wyjątki?

Choć podatek od psa może brzmieć absurdalnie, w niektórych częściach Polski mieszkańcy są nim zobligowani. Co ważne, z czasem coraz więcej mówi się o zniesieniu opłaty, gdyż gminy realnie nie zyskują na niej zbyt wiele. Tysiące osób nie wiedzą nawet bowiem, że powinny cokolwiek zapłacić. Póki co niektóre miejscowości pozostają przy tym obowiązku.

Podatek od psa - wysokość

Opłata za posiadanie psa wynosi w 2024 r. do 173,57 zł za jedno zwierzę. Konkretną kwotę wyznacza gmina, w której mieszka dany opiekun czworonoga. Każdy powinien więc samodzielnie sprawdzić, ile musi zapłacić w swoim mieście.

Podatek od psa - kto musi zapłacić? Kto jest zwolniony z opłaty?

- Płacisz, jeśli masz psa i mieszkasz w gminie, która ustaliła taką opłatę. Sprawdź na stronie internetowej gminy, czy masz zapłacić. Jeśli w twojej gminie jest opłata za psa – masz obowiązek zapłacić - czytamy na stronie gov.pl.

Za posiadanie jednego psa nie muszą płacić osoby, które mają:

  • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym.

Osoby, które mają więcej niż jednego psa, muszą zapłacić za kolejnego, nawet jeśli spełniają któreś z wyżej wymienionych kryteriów. Dodatkowo, za maksymalnie dwa psy nie płacą ci, którzy "płacą podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy". Oni natomiast muszą zapłacić dopiero za trzeciego psa (i kolejne).

Zwolnienie obejmuje również "członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności".

- Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy, czy wprowadziła dodatkowe zwolnienia - dowiadujemy się z gov.pl.

Podatek od psa - gdzie i kiedy trzeba zapłacić?

Płatność powinno się uiszczać co roku. Dokładny termin zależy w tym przypadku od gminy. Opłatę można wnieść w kasie, na konto bankowe gminy lub u inkasenta.

Zobacz, jak wyglądał Nightskating Warszawa 2023:

Walka o miejsce na "Wiatraku". Klienci kontra sprzedawcy na lokalnym bazarku