papierosy - szara strefa

i

Autor: Shutterstock, mat prasowe

zdrowie

W których miastach mieszka najwięcej palaczy? Raport

Palenie papierosów jest jednym z czynników, które negatywnie rzutują na stan zdrowia. Dym papierosowy zawiera substancje, mające działanie rakotwórcze – sprzyjające powstawaniu m.in. nowotworów oskrzeli, tchawicy, płuc i krtani. W ostatnich latach różne badania wskazują na spadek liczby palaczy, jednak jeszcze kilka lat temu alarmowano, że w Polsce pali ponad 1/3 obywateli. W badaniu, które przeprowadził zespół analityczny Mybestpharm, zweryfikowano, ilu mieszkańców miast pali, i w których miastach ten odsetek jest największy.

W których miastach mieszka najwięcej palaczy?

30,7 proc. respondentów zadeklarowało, że pali. Są to dane zbliżone do podawanych przez CBOS w 2019 (26 proc.). 1/3 ankietowanych – 33,2 proc. – była palaczami w przeszłości, ale zerwała z nałogiem. 36,2 proc. nigdy nie paliło.

Przeczytaj także: Jak zmieniły się nawyki zdrowotne i żywieniowe Polaków w czasach inflacji?

Największy odsetek palaczy odnotowano w Szczecinie – 38 proc. Na drugim miejscu w rankingu miast, w których mieszka najwięcej osób palących, znalazł się Poznań – 37,1 proc., a na trzecim Wrocław: 33,8 proc. Kolejne trzy miasta w zestawieniu to Warszawa – 31,2 proc., Łódź – 31,1 proc. i Bydgoszcz – 31 proc. Wśród miast, w których pali mniej niż 30 proc. mieszkańców znalazły się Kraków – 29,4 proc., Katowice – 22,6 proc. oraz Białystok – 22,1 proc.

Wśród palaczy dominują mężczyźni. W tej grupie aż 42,9 proc. deklaruje, że pali, a 38,1 proc. paliło, ale rzuciło papierosy. Tylko 20 proc. mężczyzn nigdy nie sięgnęło po papierosy. Wśród kobiet pali tylko 25,4 proc., a niemal połowa – 49,1 proc. – nigdy nie była palaczkami.

Jeśli chodzi o wiek, najwięcej palaczy to osoby w wieku 30 – 39 lat: w tej grupie pali aż 39,6 proc. Najmniej osób palących to respondenci pomiędzy 18 a 29 rokiem życia – pośród nich pali tylko 21,1 proc.

Dane zostały zebrane metodą CAWI (badania ankietowe online) na próbie 1000 respondentów w 10 największych miastach Polski. Badania przeprowadzono w okresie 18 listopada 2022 roku – 7 lutego 2023 roku.

Podlasie. Przez dwa dni liczyli papierosy. KAS odkryła kontrabandę wartą milion złotych