Postępy na budowie ZUSOK-u

i

Autor: MPO m.st. Warszawy

Inwestycje

Energia ze śmieci posłuży do zasilenia Warszawy. Postępy na budowie ZUSOK-u

2023-07-12 10:32

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na stołecznym Targówku przechodzi wielką rozbudowę i modernizację. Inwestycja pozwoli na zagospodarowanie ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, których nie można poddać recyklingowi, w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Prace budowlane, których celem jest rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u przy ul. Zabranieckiej rozpoczęto w 2021 roku. Obecnie kontynuowane są we wszystkich obiektach. Czerwiec tego roku był przełomowy, ponieważ osiągnięto kolejny kamień milowy, wykonano próby ciśnieniowe dwóch nowych kotłów, a w hali obróbki cieplnej zakończył się montaż turbozespołu.

ZUSOK ogrzeje miasto. Odpady wytworzą dla Warszawy energię elektryczną oraz cieplną

Powstała także estakada, czyli 120-metrowa trasa, którą śmieciarki MPO będą dostarczać odpady do rozładunku. Trwają zaawansowane prace nad budową sortowni odpadów o wydajności rocznej 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki.

Dodatkowo przewiduje się, że proces przetwarzania odpadów w ZOSOK-u wytworzy jednocześnie energię elektryczną oraz energię cieplną dla miejskiej sieci ciepłowniczej i innych jednostek miejskich, w sumie 25 proc. zapotrzebowania.

Na trzonie komina, który będzie najwyższym punktem instalacji, wykonano szklano-aluminiową elewację. Rozpoczęto zabezpieczenie ścian przed wnikaniem wody w głąb struktury. Kontynuowane są również prace specjalistyczne związane z układaniem warstw zielonych dachów na obiektach.

Bezpieczeństwo ekologiczne ZUSOK-u

Inwestycja w rozbudowę i modernizację ZUSOK-u jest wyjątkowa w skali całego kraju. Nowy obiekt powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszych dostępnych technik. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. 

Jedną z najistotniejszych kwestii jest to, że zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Teren obiektu będzie miejscem dla zielonych dachów, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.

Zobacz poniżej zdjęcia z prac archeologicznych na terenie pałacu Brühla:

Drogowcy ustawili znak, który ignorują kierowcy. Policjanci mają mandatowe żniwa