skażona Odra i snięte ryby

i

Autor: FRANK HAMMERSCHMIDT/DPA VIA AP

Skażenie Odry: Opublikowano wstępny raport. ZUS wypłaci pieniądze poszkodowanym

2022-09-30 12:01

Jest wstępny raport w sprawie skażenia Odry. Powołany przez Ministerstwo Klimatu zespół ekspertów przedstawił swoje ustalenia. Od końca lipca do 12 września zebrano łącznie 249 ton śniętych ryb. Sprawdź szczegóły.

Skażenie Odry

Jest wstępny raport w sprawie skażenia Odry. Powołany przez ministerstwo klimatu zespół ekspertów przedstawił swoje ustalenia. Od końca lipca do 12 września zebrano łącznie 249 ton śniętych ryb.

- Najbardziej prawdopodobną przyczyną ich śmierci były toksyny wydzielane przez złote algi - mówi dr hab. Agnieszka Kolada z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. - Obraz narządów o silnym ukrwieniu był taki, że wskazywał na szybką, gwałtowną śmierć z jakiegoś czynnika, który szybko działa. I ten obraz dał asumpt do postawienia hipotezy o toksycznym działaniu algi - dodała.

Czytaj także: Niemieckie media: "W Odrze pływa już tylko śmierć". Skutki skażenia wody będą widoczne przez wiele lat

Ciągle nie wiadomo jednak dlaczego glony wydzielały toksyny. - Glon wytwarza toksyny, gdy zadziewają się jakieś stresujące czynniki. To mogła być zmiana zasolenia również, ale mogła być zmiana składników biogennych, również z naturalnych powodów następująca. To nie musiał być żaden zrzut - podkreśla ekspertka.W przygotowaniu raportu brało udział 14 ośrodków naukowych i instytucji państwowych z udziałem 49 naukowców. Tylko z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej było to 2435 pracowników, którzy przebadali ponad 2700 próbek.

Skażenie Odry: ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Skażenie Odry: Kto otrzyma pieniądze z ZUS-u?

Krąg uprawnionych podmiotów wynika z rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy. Akt wykonawczy wskazuje kody PKD, którymi musi być oznaczona przeważająca działalność, powiaty, w których działalność była prowadzona i miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie.

Możliwość tę mają płatnicy, którzy prowadzili działalność w powiatach, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu, tj. w powiatach: głogowski, górowski, legnicki, Legnica (miasto na prawach powiatu), lubiński, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław (miasto na prawach powiatu), gorzowski, Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu), krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, Zielona Góra (miasto na prawach powiatu), brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, opolski, Opole (miasto na prawach powiatu), raciborski, wodzisławski, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin (miasto na prawach powiatu), Świnoujście (miasto na prawach powiatu).

Czytaj także: Wtórne zatrucie Odry. Przez gnijące w niej ryby, wydobywają się kolejne niebezpieczne substancje

Na pewno o pomoc będą mogli ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Będą to podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra.

Jest także kilka warunków ogólnych, które trzeba spełnić, jak: prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.), zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, konieczne będzie przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo w sierpniu 2021 r.

Skażenie Odry: Ile pieniędzy można zyskać?

Jednorazowe świadczenie (za sierpień 2022 r.) będzie przysługiwało w kwocie 3 010 zł za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe. Od świadczenia nie będą pobierane podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie ono także podlegało potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis. Ustawa dopuszcza składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wypłatę na rachunek bankowy płatnika składek.

Świadczenie będzie przyznawane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość.

QUIZ. Zapożyczenia i kalki językowe. Rozpoznasz rusycyzmy i germanizmy w języku polskim?

Pytanie 1 z 12
To jeden z najpopularniejszych rusycyzmów w języku polskim. Wskaż go:
Katastrofa ekologiczna w Odrze. Kto truje ryby w rzece?